Namntavla från Kurs -66 till Sten Swedlunds minne.

Överlämnande av Namntavla  från Kurs -66 till Sten Swedlunds minne.

Vid en stämningsfull samvaro på Repslagarbanan den 10 April överlämnades vår gedigna och vackra mässingstavla till Varvshistoriska Föreningen I Karlskrona i närvaro av familjen Swedlund, Hans Hedman ( Ordf i VHFK), Bo Lindahl, medarbetare vid Repslagarbanan , Nikolaj Tolstoy samt undertecknad.

Efter samling vid Högvakten begav vi oss ut till Repslagarbanan där vi bjöds på kaffe med tårta i Konferensrummet  samtidigt som ordförande i VHFK ,Hans  Hedman och Bo  Lindahl informerade om planerna att göra  Västra Lindholmen till ett samlat Världsarv  med Repslagarbanan .

Vår tavla överlämnades i Repslagarbanan av undertecknad till Hans Hedman , som framförde sitt tack för penninggåvan och tavlan med alla givares namn ingraverade.

Förmiddagen avslutades med gemensam lunch på mässen vid vilken familjen Swedlund  framförde sitt  tack till alla i Kurs -66 för gåva och deltagande.

Hans Hansson

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter