POLHEMSDOCKAN PÅ LINDHOLMEN

en teknik- och industrihistorisk pärla i Karlskrona

Den 9 september 1724 dockades flottans största fartyg, Konung Karl, in i den nybyggda torrdockan på Lindholmen. Efter 8 års arbete var det spektakulära projektet fullbordat. Trots alla tekniska svårigheter och trots att Sverige under byggperioden befann sig i krig, hade man lyckats få dockan färdig.

På en informationsskylt invid dockan kan man läsa en kort text om dockan tillblivelse. Det finns emellertid all anledning att på ett mer informativt och detaljerat sätt berätta den fantastiska historien om tillblivelsen av Nordeuropas första, fungerande torrdocka. Fortfarande, 287 år efter invigningen, dockas flottans fartyg i dockan. Polhemsdockan är därmed den enda anläggning från början av 1700-talet som fortfarande är i drift på gamla varvet.

BERÄTTELSEN

Berättelsen om Polhemsdockan är dramatisk och handlar om lysande ingenjörskonst. När dockan sprängdes ut ur klippan på Lindholmen, mellan 1717 och 1721, hade man svårigheter att hålla vattnet borta från arbetsplatsen. Den damm, som Christoffer Polhem konstruerade för att hålla vattnet borta, höll inte tätt. När dockan väl var klar 1724 och under de följande åren mötte man nya problem. För att få dockan tät krävdes en rad tekniska innovationer och för att tömma dockan användes pumpar som drevs av hundratals man. Under en period på 1700-talet användes också ett stort vindkraftverk för att driva pumparna.

BILDSPEL I PUMPHUSET

Dockan visas på de historiska rundvandringar som arrangeras på Lindholmen. En berättelse om Polhemsdockan blir en berättelse om tekniska utmaningar och problem samt om de ingenjörer som löste dessa.

För att återge något av dramatiken och dynamiken i detta byggnadsprojekt finns nu ett bildspel för besökare att upplevas med en kombination av stillbilder, korta filmsekvenser och animationer.

Invid dockan ligger ett pumphus där den första ångmaskinen som tömde dockan installerades 1848. Efter att lokalen åtgärdats kan bildspelet visas här samtidigt som besökarna kan se pumpschaktet och den ångmaskinen från 1878, som tömde dockan fram till elektrifieringen 1944.

Tillsammans med verksamheten i repslagarbanan bidrar en bredare presentation av Polhemsdockan ytterligare till att levandegöra Lindholmens kultur- och industrihistoria.