Repslagarnas hemsida

Repslagarnas hemsida kommer inom  kort att läggas ner. All uppdaterad information kommer Ni  i fortsättningen att finna på VHFK hemsida

Repslagarbanan

På Lindholmen inne på gamla varvsområdet ligger den kanske mest dolda och oupptäckta delen av världsarvet i Karlskrona – Repslagarbanan. Detta trots att den mycket väl kan ses som det örlogsmarina världsarvets hjärta.

När du stiger in i Repslagarbanan hamnar du lika många år bakåt i tiden som banan är lång. Repslagarbanan, en av Karlskronas äldsta bevarade byggnader och Sveriges längsta träbyggnad, är nämligen hela 300 meter lång.
Banan uppfördes redan 1692–93 och var i drift ända fram till 1960-talet, då verksamheten upphörde. Byggnaden, som är det främsta byggnadsverket från varvets äldsta skede, är i stort sett oförändrad sedan uppförandet.

I byggnaden slogs alla typer av tågvirke, det vill säga allt från märling till tross, för flottans seglande örlogsfartyg i över 250 år. I banhuvudena, inleddes beredningen av hampan, som ursprungligen kom från Riga. Innan själva slagningen kunde påbörjas skulle hampan häcklas och spinnas till garn, som sedan skulle rensas och tjäras. Det sägs att en spinnande repslagare under sin yrkesbana gick
motsvarande två varv runt jorden baklänges.

Verksamheten i Repslagarbanan på Lindholmen drogs igång igen under sommaren 2006 av Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona med målsättningen att skapa ett levande besöksmål för turister och andra intresserade.

“Doften av tjära kommer alltid att
få dig att minnas detta besök.”

När du besöker Repslagarbanan får du möjlighet att följa de olika tillverkningsstegen – från hampa till färdigt rep. Under visningen har du som besökare möjlighet att ta aktiv del i repslagningen, som sker helt med traditionella metoder.
Vi tar givetvis även emot beställningar av olika typer av rep, hysing,märling mm – allt handslaget – tjärat eller otjärat.
Vi tillverkar och säljer sjömansarbeten av olika slag – knoptavlor, apnävar med mera.
I anläggningen finns också ett segelloft för reparation och tillverkning av segel och kapell.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook

Skicka ett e-mail

*(denotes required field)