Future Militry Rebreather Symposium -2014

Under tre dagar 4- 6 mars har SwAF och DNC – Försvarsmaktens dykeri och Navalmedicinska centrum inbjudit ett antal internationella gäster till ett seminarium för vidare diskussioner mellan militära dykare och tillverkare runt dagens och framtidens krav gällande dykutrustning. Idag kan man t.ex. se stor skillnad vad en civil teknisk dykare kan göra under vatten.

Besökarna som även förutom militärer bestod av representanter för civila företag kom från Canada, Storbritannien, Belgien, Holland, Italien, Danmark samt Norge, passade på att göra ett besök i vår unika repslagarbana.

Sten Swedlund från VHFK, förklarade för besökarna proceduren att tillverka rep som man gjort i repslagarbanan under flera hundra år, rep som användes till svenska flottan. I repslagarbanan i Karlskrona har man dessutom slagit in en blå tråd i repet som symboliserade kvalité.

 

 

 

Repslagning med internationell karaktär, det var ”högt i tak” när besökarna tillverkade sitt egna rep, under överseende av VHFK (Varvshistoriska Föreningeni Karlskrona), vi önskar dem mycket lycka till och hoppas de får med sig en unik händelse och upplevelse från Karlskrona!

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter