Rephantverket levandegörs för en ny generation

Här går rephanterket vidare till framtiden

Nu öppnar Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona den historiska byggnaden repslagarbanan, för närmare 550 st skolbarn från kommunen under veckorna 19-20.

Det är ett samarbete mellan kulturförvaltningen i Karlskrona kommun och VHFK som gör skolvisningarna möjliga. Femteklasserna får möjlighet att prova på att tvinna och tjära rep, de är mycket engagerade och entusiastiska,  ställer mycket frågor och får bekanta sig med vårt levande världsarv på ett stimulerande sätt. Visningarna avslutas med ett alldelles eget slaget  tjärat “klassrep”  som man får ta med sig hem som en ständig påminnelse om deras besök i vårt levande världsarv, repslagarbanan från  år 1692!

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter