Chapmans Speljakt till Lindholmen

Samtidigt som Chapman under 1700-talet producerade ett stort antal linjeskepp och fregatter byggdes också en s.k. ”speljakt”, från tyskans ”spielen” (leka) d.v.s. en nöjesbåt. Speljakten är 8 meter lång och 3,5 meter bred.

En replik av Speljakten har gjorts skrovfärdig vid marinmuseum och har nu färdigställts av Varvshistoriska föreningen i Karlskrona VHFK, ute på Lindholmen.

Skeppsbyggaren Fredric Henrik Af Chapman var en svensk skeppsbyggare som gjorde skeppsbyggnadskonsten till en vetenskap. Han blev viceamiral 1791 och var chef för Karlskrona varvet åren 1782–1793.

Fredric Henrik af Chapmans s.k. ”lustjakt” är nu på väg att få en stadigvarande plats inne i Wasaskjul. Tanken är att denna replik av fartyget skall fungera som ytterligare ett attraktivt besöksmål att få bekanta sig med under turistbesöken på Västra Lindholmen.

På bilden ses grabbarna som gjorde flytten möjlig!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter