Västra Lindholmen visioner 2015

Vi kan konstatera att 2014 blev ett händelserikt år för vår förening där presentationen av Pumphuset blev klart, Repslagarbanan fick fler besökare.

Nu lyfter vi blicken framåt 2015, detta år har vi mycket spännande på gång.

Främst är det vidareutveckling av västra Lindholmen där projekten Speljakten, levandegöra Wasaskjul med”pedagogiskt ljus”, friläggande av slipen väster om Wasaskjul samt ev. flyttning av bildhuggarverkstaden ochutnyttjande av Granknä-skjulet.

Allt kanske inte kan genomföras på en gång men det finns onekligen en väg som kan vandras. Jag vill tacka alla som vill vara medlem i vår förening och hjälpa till att levandegöra vår historia.

Till sist det viktigaste.

Ta hand om Er och Era närmaste på bästa sätt!

Hans Hedman

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter