Nordisk Kustkultur i repslagarbanan

Hej alla repslagarvänner!

Vi har nu genomfört vår Workshop för inbjudna nordiska repslagare, det har varit en intensiv helg med många skratt och nya bekantskaper,kompentensen ibland hantverkarna var enastående och utbyte av kunskap och erfarenheter har varit väldigt givande, härligt!

Schemat var tufft och vi började med att bjuda alla våra gäster att ankomma till Lindholmen via båt, vår alldelles ”egna” lilla Spättan…

 

 

 

 

Samling med presentation, här ser vi Börje Hagman, från stiftelsen Hantverk och Utbildning på Walléngården på Åkerö.  Börje Hagman som bl.a. ansvarar för provbestämmelser för gesällbrev.

 

 

 

 

Gruppen fick bekanta sig med lite med vår repslagarbana genom vår lilla film som visar en genomgång på rephantverket i repslagarbanans historia .

De fick också uppleva vårt nya teknikhistoriska bildspel i pumphuset…

Samt även en lite tjyvkik på vårt nästa visningsobjekt,  en kopia av Fredrik af Chapmans mindre båt kallad ”Speljakten”…

 

 

 

 

Genast började alla aktiviteter att visas upp och det var med stor entusiasm vi fick se  proffs i allt från spinning  (Lilian Viksten)

 

 

 

 

 

till arbete med hästtagel  med Gudrun Hadda Bjarnadottir från Island.

 

 

 

 

 

 

Här ser vi tjärning med av garn som behandlas av Ulf Carlsson från Gotland, övervakande  av Bernt Larsson och Börje Johansson från Älvängens repslageri  i Göteborg.

 

 

 

 

 

Här ser vi repslagaren  Ingunn Undrum från Norge ha en föreläsning om kustkultur och repslageriet i Norge…

 

 

 

 

 

 

VHFK hade också en gratis föreläsning på Blekinge Museum gällande ”Repslageriet- ett utdöende hantverk”. Sten Swedlund tillsammans med Bo Lindahl .

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kunde vi alla glädja oss att det har varit till stor nytta att vi nu skapat en nätverk för framtiden,  tillsammans kommer vi nu att verka för en framtid inom norden att värna om hantverken och att vi tillsammans kan skapa alla förrutsättningar.

Vi vill tacka alla våra inbjudna gäster för deras medverkan, och vi hoppas att vi ses i Oslo nästa år!

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter