Varsågod Tom har ordet…

Här kommer ytterligare en presentation av en mycket betydelsefull person som har delat med sig av sina upplevelser och vad som är tjusningen och drivkraften i deras engagemang för VHFK, världsarvet Karlskrona…

“Jag har arbetat med kulturhistoria i stort sett i hela mitt liv; först studier och forskning i bland annat arkeologi och konst vid universitetet i Lund, sedan många års arbete i museivärlden, de sista tio åren som utställningschef på Marinmuseum i Karlskrona. Det har varit ett privilegierat arbetsliv där jag haft mitt personliga intresse som yrke.

Under mina 20 år i Karlskrona har jag mer eller mindre dagligen arbetet med örlogshistoria och det örlogsmarina kulturarvet i Karlskrona. Det var därför glädjande när Varvshistoriska föreningen föreslog ett samarbete när jag slutat på Marinmuseum. Vi diskuterade fram ett projekt kring Polhemsdockan som skall utveckla Lindholmen som besöksmål.

Polhemsdockan invigdes 1724 och är en unik högteknologisk industrianläggning. Vi arbetar nu med att ta fram ny kunskap om dockan och ta fram nya metoder för att på ett attraktivt sätt berätta dockans historia för besökarna på Lindholmen. Tanken är att vi till årets säsong skall presentera Polhemsdockan med digitala animationer och visualiseringar i det gamla pumphuset från 1848.

För framtiden önskar jag att beslutsfattare i allmänhet och i kommunen i synnerhet skall få upp ögonen för den enorma potentialen i det örlogsmarina kulturarvet i Karlskrona. Med ett kreativt utvecklingsarbete och rätt marknadsföring kan Karlskrona bli ett populärt turistmål.

Jag tycker nog att Varvshistoriska föreningen har pekat ut färdriktningen.

Det är bara att hänga på!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Se samtliga nyheter